1. Identitatea și datele de contact ale operatorului

Toate prelucrările de date cu caracter personal efectuate prin site-ul www.aromaterre.ro („Site-ul”) sunt efectuate de către societatea SC Steia and Co. Plant SRL, cu sediul în Localitatea Pișchia, nr. 263, camera 1, Județul Timiș, Romania, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J35/2476/2017, cod unic de înregistrare 37781016, în calitate de operator (“Operatorul”).

Site-ul este accesibil publicului larg („Utilizatorii”) pentru informare cu privire la produsele și serviciile societății.

2. Datele de contact pentru orice solicitare privind protecția datelor

Orice solicitare privind datele cu caracter personal poate fi transmisă la adresa de e-mail office@aromaterre.ro sau prin poștă la adresa Localitatea Pișchia, nr. 263, camera 1, Județul Timiș în atenția desemnatului pentru protecția datelor Steia and Co. Plant  SRL.

3. Informațiile colectate

Informațiile pe care le colectăm cu privire la utilizatorii Site-ului constau, în principial, în:

 1. informații furnizate de cookies și însemne web (adresă de IP, tip de browser, pagini pe care utilizatorii au navigat, etc.);
 2. datele de identificare și de contact ale utilizatorilor (nume, adresă de livrare, telefon, adresă de e-mail);
 3. informații privind utilizarea Site-ului sau modul de navigare pe Site.

4. Scopul procesării

Scopurile pentru care colectăm datele cu caracter personal sunt:

 • furnizarea de informații și livrarea produselor comandate de către vizitatori în urma comenzilor și solicitărilor făcute de aceștia– litera b);
 • statistici privind traficul pe Site și activitatea utilizatorilor – litera a) și c);
 • promovarea produselor și serviciilor – litera b).

5. Temeiul legal

Procesăm datele cu caracter personal în baza următoarelor temeiuri legale:

 1. consimțământul vizitatorului – paragraful (i) de mai sus;
 2. interesele comerciale legitime, de exemplu, prevenirea fraudelor și îmbunătățirea navigabilității Site-ului; vom evalua interesele comerciale de la caz la caz pentru a ne asigura că acestea nu prevalează asupra drepturilor persoanei vizate – paragraful  (ii) de mai sus.

6. Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal

Putem transfera datele cu caracter personal către parteneri și colaboratori strict în scopul desfășurării activității comerciale. Terțele persoane către care vom transfera datele cu caracter personal includ:

 • firme de analiză de date de trafic web (e.g. Google Inc.)
 • servicii de livrare a poștei electronice
 • servicii de livrare prin curierat rapid

Transferul datelor se va face în urma unui contract de colaborare care să asigure un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal și care să prevadă că orice procesare se va desfășura conform legislației în vigoare.

Nu vom transfera date cu caracter personal către o țară terță. Ca excepție, este posibil ca anumite date privind campaniile de direct marketing sau de trafic să fie transferate către persoane împuternicite aflate țări terțe care oferă un nivel echivalent de protecție sau către Statele Unite ale Americii (numai societăți înscrise în EU-US Privacy Shield).

7. Perioada de stocare

Vom stoca informațiile Dumneavoastră atât timp cât este cerut prin normele legale incidente în materie. Dacă nu există nicio cerință legală, sau dacă termenul obligatoriu legal a încetat, vom stoca datele doar atât timp cât este necesar în funcție de scopul pentru care au fost colectate.

Cu excepția situației în care legea prevede altfel, de regulă datele vor fi prelucrate pe perioada până la încetarea contractului de prestare a serviciilor, plus perioada necesară până la prescripția oricăror obligații contractuale. Datele colectate pentru marketing direct vor fi procesate până la exercitarea dreptului de dezabonare.

8. Drepturile persoanei vizate

Conform Regulamentului General privind Protecția Datelor (GDPR) aveți dreptul de a solicita în orice moment accesul la rectificarea, ștergerea sau restricționarea procesării datelor colectate, precum și dreptul de a va opune prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor.

De asemenea, aveți dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați ca v-au fost încălcate drepturile.

ANSPDCP
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30
Sector 1, cod postal 010336
Bucuresti, Romania

www.dataprotection.ro

Dacă aveți o plângere cu privire încălcarea drepturilor Dumneavoastră, am prefera să ne contactați direct în primă instanță.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să ne scrieți la adresa de email: office@aromaterre.ro .

 9. Securitate

Securitatea datelor cu caracter personal este importantă pentru noi. Am luat măsuri adecvate de precauție de ordin administrativ, tehnic și fizic pentru a vă proteja datele cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii accidentale, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, utilizării și tuturor celorlalte forme legale de prelucrare a datelor cu caracter personal aflate în posesia noastră.

10. Furnizarea datelor cu caracter personal

Datele furnizate de Dumneavoastră prin intermediul formularului de abonare la newsletter sau prin formularul de contact vor fi utilizate numai de către SC Steia and Co. Plant SRL, pentru transmiterea de informații și oferte comerciale. Datele colectate vor fi stocate pe o perioadă nedeterminată de timp. În cazul în care doriți ca datele lor să fie șterse din baza noastră de date, puteți face acest lucru prin butonul de dezabonare sau printr-o cerere scrisă pe adresa office@aromaterre.ro .

Datele cu caracter personal pe care le colectăm sunt: nume, adresă de livrare, adresă de e-mail și număr de telefon. Aceste date le colectăm direct de la Dumneavoastră prin completarea formularului de contact, prin comenzile pe care le faceți în magazinul online si abonarea la newsletter.

11. Modificări ale documentului

Această Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal este actualizată periodic; ori de câte ori vom face o modificare, o vom afișa pe Site.

Data ultimei actualizări: februarie 2022.